Mindfulness at The Lodge


Förläsaren Christel Lilja arbetar inom personlig utveckling, självledarskap, mindfulness och coaching.

Alternativ 1:

Förbli fokuserad – trots förändrade omständigheter

Mycket tar vårt fokus såväl på jobbet som privat. Framför allt när det oförutsedda händer. För många leder detta till många oroliga tankar, en känsla av stress och att inte riktigt räcka till.

Ett sätt att jobba stressförebyggande och mot psykisk ohälsa är att välja in träning i mindfulness. Årligen kommer hundratals nya vetenskapliga rapporter som påvisar mindfulness positiva effekter mot bland annat detta.

I detta upplägg får ni en inspirerande föreläsning om:

  • vikten av återhämtning
  • vad mindfulness är
  • vad forskningen säger
  • vad träningen bidrar med samt
  • vad som händer fysiskt i våra kroppar då vi tränar mindfulness

Vi gör också ett par övningar så att ni får konkreta verktyg att ta med och använda i vardagen på jobbet och hemma.


Pris: 495 kr/person exkl. moms

Minimum antal deltagare: 8 st (vid färre antal eller fler än 20 deltagare, fråga efter en offert)
Tid: 1,5 h

Denna inspirationsföreläsning kan bokas fristående eller kombineras med ”Övningar för ökad medvetenhet och ökat fokus”.
Pris som kombination: 895 kr/person exkl. moms.Alternativ 2:

Övningar för ökad medvenhet och ökat fokus

Förutom att prova på olika sorters övningar i mindfulness – både inomhus och utomhus – får ni här också med er konkreta tips och verktyg att ta med in i vardagen.

När vi blir medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser – då fördjupas ögonblicket. Den medvetna närvaron ökar, det blir lättare att hitta till fokus – till här och nu samt man blir också mer medveten om sina automatiserade beteendemönster. Det blir lättare att fatta kloka beslut och medkänslan med sig själv och andra ökar.

Vi skräddarsyr det upplägg som blir bäst för er. Exempel på övningar vi kan göra är olika andningstekniker, meditationer, kroppsscanningar, övningar i rörelse till exempel mindful yoga och mindful walking, fokusövningar två och två med mera.

Ni kommer som ni är och det krävs inga ombyteskläder. Valet av övningar, väder och hur ni känner avgör om vi är inne eller ute. Kanske både och.


Pris: 495 kr / person exkl. moms

Minimum antal deltagare: 8 st (vid färre antal eller fler än 20 deltagare, fråga efter en offert)
Tid: 1,5 h

Denna aktivitet kan bokas fristående eller kombineras med inspirationsföreläsningen ”Förbli fokuserad – trots förändrade omständigheter”. Pris som kombination: 895 kr/person exkl. moms.