Teambuilding/Teamkampen


Är du med eller mot dina kollegor?


Teambuilding övningar är roliga, men samarbetskrävande utmaningar. Gruppen arbetar tillsammans för att lösa uppgifterna. Här upptäcker man värdet av planering, idérikedom, samarbete och kommunikation! Aktiviteten är lättsam och kan samtidigt få igång tankar och diskussioner om samarbete. Vi handleder dock inte diskussioner i detta upplägg (som vi gör vid grupputvecklingsaktiviteterna).Beroende på hur många personer som deltar, kan olika upplägg fungera bättre:
Teamkampen (1-2 timmar) delar vi er i lag som möts i lekfulla dueller i varje gren. Här kämpar man om att lyckas med uppgiften snabbast eller plocka flest poäng. Vid Teambuilding (2-2,5 timmar) tävlar ni mot er själva, inte andra lag. Tempot är lugnare och ni löser uppgifterna i er egen takt.


Pris: 795 kr/deltagare

Tid: ca 1-2 h (Teamkampen) alternativt 2-2,5 h (Teambuilding)

Deltagare: minimum antal 15 personer


Alla aktiviteter sker på egen risk. Samtliga priser är exkl. moms.
Gör förfrågan