Stress, sömn, återhämtning & miljöpsykologi

En välmående personalstyrka främjar ditt företags arbetsklimat och lönsamhet. Boka en hälsoföreläsning med Vesterskovs AB som är specialister inom ämnena stress, sömn och återhämtning samt miljöpsykologi. Ni kommer att få tips och verktyg och förhållningssätt som kan hjälpa till att minska stress, öka fokus och välmående på såväl arbetsplatsen som i vardagen. Detta ligger i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö och som berör samtliga arbetsgivare idag.


Stress, sömn & återhämtning

Teori som varvas med praktiska och enkla övningar och tips på verktyg och förhållningssätt.
Föreläsare: Elin Vesterskov / Pia Maraste

Pris: 495 kr/person

Tid: 1,5 h, minimum antal deltagare är 8 personer.

Samtliga priser är exkl. moms.

Stressåterhämtning & miljöpsykologi

Teorier och erfarenheter om psykologisk återhämtning vid vistelse i natur. Vilken är din erfarenhet av självregleringsprocessen när du är ute i naturen?
Föreläsare: Anna Adevi

Pris: 495 kr/person

Tid: 1,5 h, minimum antal deltagare är 8 personer.

Samtliga priser är exkl. moms.