Datoer, hvor hotellet og restauranten er reserveret

Hvis man gerne vil fejre noget specielt, så kan man reservere hele The Lodge! Vi lukker hotellet for andre gæster, så I kan unde jer selv at have et helt hotel inklusive restaurant og Spa for jer selv.

The Lodge reserveret på følgende dato:
Söndag 9 juni

The Lodge lukket på følgende dato:
29 april fra kl. 16, 1 mai fra kl. 16

Der er vores restaurant, Spa og hotel lukket for andre gæster.

Vil I gerne høre mere om at reservere The Lodge for jer selv? Kontakt vores hotelchef Tove Gejde for at høre nærmere!