Stress, sömn & återhämtning


En välmående personalstyrka främjar ditt företags arbetsklimat och lönsamhet. Boka en hälsoföreläsning med Elin Vesterskov som är specialist på tränings- och hälsorådgivning, personlig träning samt håller föreläsningar i temat stresshantering, kost och/eller sömn. Ni kommer få tips på verktyg och förhållningssätt som kan hjälpa till att minska stress, öka fokus och välmående på såväl arbetsplatsen som i vardagen. Detta ligger i linje med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö och som nyligen trädde i kraft och som berör samtliga arbetsgivare idag.


Pris: 545 kr/person

Tid: 1.5 h inkl. paus eller ca 1 h utan paus.
Minimum antal deltagare är 8 personer.

Samtliga priser är exkl. moms.